1. dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 2. dr hab. Justyna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki)
 3. dr Wojciech Jarczewski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie)
 4. dr hab. Marcin Jurgilewicz (Politechnika Rzeszowska)
 5. dr Oskar Knapik (UBS Group AG Zurich w Szwajcarii)
 6. dr Danuta Krzywda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 7. dr Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 8. dr Robert Pawlusiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 9. dr Robert Perdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński)
 11. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 12. dr Kamila Simon-Tabaka (University of Grenoble, The Town Planning Institute of Grenoble)
 13. dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 14. dr inż. Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)