1. dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 2. dr hab. Justyna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki)
 3. dr Wojciech Jarczewski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie)
 4. dr hab. Marcin Jurgilewicz (Politechnika Rzeszowska)
 5. dr Oskar Knapik (Uniwersytet Warszawski)
 6. dr Marcin Kopeć (specjalista w zakresie rozwoju miast i regionów)
 7. dr Danuta Krzywda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 8. dr Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 9. dr Robert Pawlusiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 10. dr Robert Perdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 11. dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński)
 12. dr Anna Pietruszka-Ortyl (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 13. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 14. dr Kamila Simon-Tabaka (University of Grenoble, The Town Planning Institute of Grenoble)
 15. prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 16. dr inż. Tomasz Stefaniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 17. dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 18. dr inż. Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)