1. dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 2. dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 3. dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 4. dr Wojciech Jarczewski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie)
 5. dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
 6. dr Oskar Knapik (Uniwersytet Warszawski)
 7. dr Marcin Kopeć (specjalista w zakresie rozwoju miast i regionów)
 8. dr Danuta Krzywda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 9. dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 10. dr Robert Pawlusiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 11. dr Robert Perdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 12. dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński)
 13. dr Anna Pietruszka-Ortyl (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 14. dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 15. dr Kamila Simon-Tabaka (University of Grenoble, The Town Planning Institute of Grenoble)
 16. prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 17. dr inż. Tomasz Stefaniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 18. dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 19. dr hab. inż. Magdalena Zdun, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

 

Recenzenci czasopisma w 2017 roku

dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. Justyna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki); dr Wojciech Jarczewski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie); dr Danuta Krzywda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr Robert Perdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr inż. Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Recenzenci czasopisma w 2018 roku

dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. Justyna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki); dr Wojciech Jarczewski (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie); dr hab. Marcin Jurgilewicz (Politechnika Rzeszowska); dr Marcin Kopeć (specjalista w zakresie rozwoju miast i regionów); dr Danuta Krzywda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr Robert Pawlusiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); dr Robert Perdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); dr Kamila Simon-Tabaka (University of Grenoble, The Town Planning Institute of Grenoble); dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr inż. Magdalena Zdun (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Recenzenci czasopisma w 2019 roku

dr Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki); dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska); dr Oskar Knapik (Uniwersytet Warszawski); dr Marcin Kopeć (specjalista w zakresie rozwoju miast i regionów); dr Danuta Krzywda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr Robert Pawlusiński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); dr Robert Perdał (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu); dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński); dr Anna Pietruszka-Ortyl (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach); prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr inż. Tomasz Stefaniuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach); dr Bernadetta Zawilińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); dr hab. inż. Magdalena Zdun, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)