prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Jerzy Kornaś (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)

prof. dr hab. Bohuslava Mihalčová (Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Economics in Bratislava)

dr hab. Bogusz Mikuła, prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)

prof. nzw. dr hab. Joanna M. Moczydłowska (Politechnika Białostocka)

dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)

prof. dr hab. Danuta Stawasz (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Zygmunt Szymla (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)