Czasopismo naukowe "Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" ukazuje się od 2017 roku. Do jego zadań należy publikacja artykułów naukowych polskich i zagranicznych autorów; recenzji książek i artykułów, not biograficznych monografii; a także informacji dotyczących wydarzeń i konferencji tematycznie związanych z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną. Podtytuł (Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko) zakreśla szerokie spektrum zagadnień mieszczących się w potencjalnej tematyce czasopisma, skoncentrowanej w największej mierze na kwestiach ekonomicznych.

Czasopismo działa na podstawie Regulaminu Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

 

ISSN: 2544-6916 (wersja drukowana), 2544-7858 (wersja online)

 

Czasopismo „Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko” jest zaindeksowane w elektronicznej, ogólnodostępnej bazie Central European Journal of Social Sciences and Humanities. CEJSH to elektroniczna, ogólnodostępna (open access) baza danych, publikująca angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej.