redaktor naczelny – prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

sekretarz redakcji – dr Marek Reichel

redaktor językowy – dr Tamara Bolanowska-Bobrek

redaktor statystyczny – mgr Aleksandra Jasińska

członkowie – mgr Monika Makowiecka, dr Jarosław Handzel