Zasady recenzowania

Zespół Redakcyjny półrocznika Erudito et Ars dokonuje wstępnej oceny tekstów pod kątem ich zgodności z profilem pisma. Następnie artykuły przekazywane są do recenzji sporządzanych przez dwóch recenzentów. W procesie recenzowani obowiązuje zasad podwójnej niejawności (recenzent i autor nie znają swoich nazwisk i afiliacji). Recenzje są przekazywane autorom w celu dokonania ewentualnych poprawek. Publikowane są wyłącznie artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.

Formularz recenzji