Drukuj
okladkaGrudzień 2019, Nr 4    ISSN 2544-6916, e-ISSN 2544-7858

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Joanna M. MOCZYDŁOWSKA
Inteligencja generacyjna polskich menedżerów – wstępne wyniki badań

Leszek RUDNICKI
Ryzyko w działalności gospodarstw domowych – istota, rodzaje i sposoby jego ograniczania

Wojciech FILL
Charakter stosunków prawnofinansowych w ramach płatności bezpośrednich Unii Europejskiej

Monika TUREK
Wspólna Polityka Rolna – przesłanki i ewolucja przemian

Monika MAKOWIECKA
Atrakcyjność inwestycyjna obszarów przygranicznych Polski i Słowacji

Aleksandra JASIŃSKA
Kondycja finansowa Nowego Sącza na tle innych miast na prawach powiatu

Piotr WIDEŁ
Wadium w postaci niepieniężnej – ustawowe formy. Zasady zwrotu zabezpieczenia wadialnego w kontekście elektronizacji zamówień publicznych

Sylwia SADOWSKA, Alicja BONARSKA-TREIT
Znaczenie fundacji w społeczeństwie na przykładzie Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji

PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Informacje o Autorach