okladka

  

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

Czerwiec 2019, Nr 3     ISSN 2544-6916, e-ISSN 2544-7858

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Słowo od redakcji

Monika MAKOWIECKA, Marek REICHEL
Ocena współpracy terytorialnej Polski i Słowacji w kontekście realizowanych programów operacyjnych współpracy transgranicznej

Piotr SERAFIN
Realizacja polityki spójności na przykładzie krajowych programów operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w bieżącej perspektywie finansowej

Marcin KOPEĆ
Możliwości odnowy miejskich obszarów zdegradowanych wynikające z ustawy o rewitalizacji – na tle polityk: miejskiej i rewitalizacyjnej

Tomasz POŁOMSKI
Źródła prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa MYJAK
Korzyści i ograniczenia pracy zespołowej w percepcji przyszłych pracowników

Katarzyna PETER-BOMBIK
Ryzyko w działalności organizacji pozarządowych. Przypadek funduszu lokalnego

Tomasz ZACŁONA
Zarządzanie instrumentem kształtowania wizerunku szkoły wyższej

Helena ZIELIŃSKA
Znaczenie uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną firmą

Judyta WITOWSKA
Wpływ aspektów behawioralnych na dane generowane przez system rachunkowości

Honorata TRZCIŃSKA
Satysfakcja pacjenta w wybranych aspektach oceny jakości usług medycznych

Marcin PORĘBA
Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostce samorządu terytorialnego w aspekcie ekonomicznym a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

Monika MUSIAŁ-MALAGO’, Joanna MARCISZ
Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego  

Andrzej MIGDA
Czy możemy mówić o duchowości w ekonomii?

 PRZEGLĄD NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Informacje o Autorach